Go to Top

Giftigt & farligt

Ormbett

Huggormens gift är farligt och ormbett kan bland annat ge njur- och leverpåverkan. Efter ett ormbett uppstår en kraftig svullnad och smärta på bettstället. Om du misstänker att din hund eller katt blivit ormbiten är det viktigt att hålla djuret så stilla som möjligt för att minska spridningen av giftet i kroppen. Kontakta veterinär omgående!

Användning av kortison vid ormbett har inte kunnat visas ha någon positiv effekt. Kortisonet har ingen effekt på ormens gift och skall inte ensamt ses som en behandling vid ormbett!

Värmeslag

Lämna aldrig din hund eller katt i bilen på sommaren! Det räcker med omkring 20 grader i luften för att temperaturen i bilen skall bli så hög som 85 grader.
Vid misstanke om värmeslag är det viktigt att så snabbt som möjligt få ner hunden eller kattens kroppstemperatur. Använd fuktiga handdukar. Kontakta veterinär för vård!

Paddor

Paddor innehåller ett gift som ger kraftig salivering hos hundar och katter som slickar på dem. I övrigt är giftet inte farligt och symtomen försvinner inom något dygn utan behandling.

Förgiftningar

Choklad

choklad farligt för hundarChoklad innehåller kakao som bland annat innehåller teobromin, ett ämne som många djurslag är känsliga för. Hundar och katter verkar vara extra känsliga. Ju mörkare choklad desto mer teobromin innehåller den.

Symtom kommer som regel efter 4-24 timmar. Kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakighet och rastlöshet, riklig salivering och hjärtklappning är vanligt. Vid större mängder kan allvarligare symtom tillstöta.

Har din hund eller katt ätit choklad kontakta veterinär för rådfrågning. Om risk för förgiftning föreligger brukar man välja att ge ett kräkmedel för att hunden skall kräkas upp så mycket som möjligt.

Råttgift

Råttgift hämmar blodets förmåga att levra sig vilket kan leda till blödningar. Vissa skillnader finns mellan olika råttgifter och det är därför viktigt att veta vilket råttgift ditt djur har ätit av.

Symtom: Blödningar uppkommer vanligen 1-3 dagar efter förtäringen. Symtomen beror på var blödningen är lokaliserad och hur stor den är. Det kan bli allt ifrån blåmärken och beskedliga blödningar från slemhinnor i nos, munhåla och svalg, blod i avföring och urin till massiva blödningar i inre organ. Tillståndet kan bli livshotande. En blödning i en led kan ge hälta. Kontakta alltid veterinär vid misstanke om råttgiftsförgiftning!

Behandlingen går ut på att förhindra, upptäcka och stoppa blödning. Att framkalla kräkning och ge kol är åtgärder som kan vidtas omedelbart. Motgiftet vitamin K är receptbelagt och förskrivs av veterinär.

Vindruvor/russin

Vindruvor/russin kan vara giftigt för hundar och katter och ger symtom som kräkningar, diarré och buksmärtor. I värsta fall ses njurskador.
Kontakta veterinär eller djursjukhus vid symtom eller om hunden ätit mer än cirka 100 g vindruvor (motsvarar ~ 20 g russin/korinter) Gäller 10 kg hund.

Sötningsmedel

Xylitol som finns som sötningsmedel i t.ex. sockerfria tuggummin och halstabletter kan orsaka kraftigt blodsockerfall hos hundar. I värsta fall ses leverskada. Kontakta veterinär!

För mer information om förgiftning hos hund och katt se www.giftinformation.se